Profesjonalne pisanie prac inżynierskich

Pisanie prac inżynierskich

Dlaczego nasza oferta pisania prac inżynierskich?

Tworząc prace inżynierskie należy skupić się przede wszystkim na części merytorycznej. Częścią merytoryczną pracy inżynierskiej najczęściej jest projekt, rzadziej badania naukowe. Studenci, którzy mają problemy lub nie posiadają czasu na samodzielne napisanie swojej pracy inżynierskiej z pewnością zainteresują się naszą ofertą. Pisanie prac inżynierskich jest najtrudniejszą z form prac dyplomowych, jednakże mając odpowiednie ponad 12 letnie doświadczenie jesteśmy wstanie podjąć się pisania prac inżynierskich z większości dziedzin naukowych (z wyjątkiem matematyki, fizyki oraz chemii). Dla naszych klientów po za napisaniem części teoretycznej oferujemy także sporządzenie projektu oraz przeprowadzenie badań. Powierzając napisanie pracy inżynierskiej w nasze ręce możecie być pewni, iż praca zostanie napisana indywidualnie i tylko dla Ciebie. Do każdej pracy dołączamy raport anty-plagiatowy oraz gwarancję na możliwość naniesienia poprawek przez okres 30 dni od momentu oddania pracy.

Pisanie prac inżynierskich – cena, umowa

Koszt napisania pracy inżynierskiej rozpoczyna się już od 20 zł/str. Czas potrzebny na napisanie pracy inżynierskiej wynosi od 7 do 14 dni. Możesz być pewien, iż napiszemy dla Ciebie prace w terminie i będzie ona unikalna. Z naszymi klientami podpisujemy umowy o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Pisanie prac inżynierskich – co obejmuje napisanie pracy?

Pisanie prac inżynierskich obejmuje:
- sporządzenia planu pracy;
- napisanie wstępu oraz zakończenia;
- napisanie części teoretycznej pracy inżynierskiej;
- sporządzenie projektu/przeprowadzenie badań;
- napisanie części merytorycznej pracy inżynierskiej;
- sporządzenie bibliografii, spisu tabel, schematów, rysunków, zdjęć itd.

Praca inżynierska – nasza pomoc w pisaniu pracy inżynierskiej

Praca inżynierska jest specyficznym rodzajem prac dyplomowych. W odróżnieniu od pracy licencjackiej, praca inżynierska musi posiadać część projektową, w której należy przedstawić konkretny projekt np. aplikację internetową, analizę finansową, projekt budynku, analizę logistyczną magazynu itp. Praca inżynierska jest sprawdzianem dla studenta, kończącego studia inżynierskie I stopnia. Po jej napisaniu i obronie, student otrzymuje stopień inżyniera.

Pisanie pracy inżynierskiej jest trudnym procesem, na który potrzeba bardzo dużą ilość czasu. Średnio poświęcamy ok. 40-60 godzin na pisanie pracy inżynierskiej. W związku z tym oferujemy pomoc w pisaniu pracy inżynierskich osobom, które chcą taką pomoc otrzymać.

Dzięki naszej ofercie, każda praca inżynierska zawiera w sobie następujące elementy: wstęp, część teoretyczną, część projektową oraz zakończenie. Ponadto do pracy sporządzamy konspekt oraz spisy: tabel, rysunków, czy wykresów.

Proces pisania pracy inżynierskiej rozpoczynamy od pozyskania literatury. W swojej bazie posiadamy obecnie 2,5 tysiąca artykułów i książek z różnych dziedzin nauki. Dzięki tak bogatej bibliotece możemy oferować najwyższej jakości pomoc w pisaniu pracy inżynierskiej.

W kolejnym kroku, po zebraniu literatury przechodzimy do pisania części teoretycznej. W niej zawieramy wszystkie informację dotyczące tematu pracy. Redaktorzy starają się opisać z jak największej liczby pozycji bibliograficznej potrzebne zagadnienia.

Część projektowa jest najważniejszym aspektem każdej pracy inżynierskiej. Można zatem stwierdzić, iż każda praca inżynierska musi posiadać projekt. Dzięki bogatej kadrze redaktorów i współpracy z wieloma firmami jesteśmy wstanie wykonać niemalże każdy projekt.

Pisanie pracy inżynierskiej należy rozpocząć przede wszystkim od sporządzenia konspektu. Czasami konspekt nazywany jest również kartą pracy. W sporządzanych przez nas konspektach do prac inżynierskich zawieramy następujące informację: temat pracy, cel i zakres pracy, uzasadnienie wyboru tematu pracy, ramowy plan pracy, metody użyte w realizacji pracy, a także bibliografię.

Należy pamiętać, iż każda praca inżynierska musi rozpocząć się wstępem, a kończyć – zakończeniem. W ramach naszej pomocy w pisaniu prac inżynierskich oferujemy także pisanie wstępów i zakończeń.

Praca inżynierska cena – Pisanie prac inżynierskich cena

Poniżej znajduje się przykładowy cennik pisania pracy inżynierskich. Projekt do każdej pracy inżynierskiej wyceniany jest osobno. Jego cena zależy od rodzaju projektu i stopnia trudności jego wykonania. Średnio praca inżynierska na 50 stron kosztuje 1000 zł*

Cennik za pisanie prac inżynierskich

Ilość stron: Cena za stronę*:
1-10 od 30 zł
11-20 od 26 zł
21-40 od 24 zł
40-50 od 22 zł
powyżej 50 od 20 zł

*Podane ceny są orientacyjne i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Poprawki do napisanej przez nas pracy inżynierskiej

Poprawki dokonujemy w czasie od 3 do 7 dni roboczych na podstawie zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności napisanej pracy lub jej fragmentu z zamówioną pracą.

Nie zmieniamy ustalonego wcześniej przedmiotu i celu pracy oraz metod badawczych

Raport z plagiat.pl

Do każdej napisanej przez nas pracy powyżej 20 stron dodajemy raport z ogólnopolskiego systemu anty-plagiatowego stosowanego przez większość uczelni w Polsce - plagiat.pl

W przypadku stwierdzenia niezgodności z raportem od razu dokonujemy odpowiednich zmian w napisanej przez nas pracy

Formularz kontaktowyWysłanie formularza nie zobowiązuje Ciebie do skorzystania z naszych usług.