Kompleksowa praca licencjacka

praca licencjacka

Praca licencjacka pisana jest przez studentów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu naukowego licencjata. Student poza napisaniem pracy musi także ją obronić. Dopiero po obronie pracy licencjackiej i pozytywnej recenzji można posługiwać się tytułem licencjata. Praca licencjacka musi być pisana odpowiednio wcześnie i systematycznie, aby przy jej obronie nie towarzyszyły dodatkowe stresy i negatywne emocje. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę dla studentów, która sprawi, iż pisana przez nas praca licencjacka będzie najwyższej jakości i skończona w odpowiednim czasie. Powierzając nam tak ważną rzecz możesz być pewny naszej rzetelności.

Oferowana przez nas praca licencjacka posiada wszystkie jej cechy naukowe. Osoby piszące prace licencjacką muszą posiadać bogatą wiedzę teoretyczną niezbędną do właściwego jej napisania. Praca licencjacka charakteryzuje się przede wszystkim swoją częścią badawczą, choć nie wszystkie prace licencjackie muszą ją posiadać. Dlatego nasza kadra redaktorów posiada różnorodne wykształcenie i bogatą wiedzę z prawie wszystkich dziedzin naukowych.

Praca licencjacka wzór

Każda praca licencjacka, którą zamówisz poprzez nasz portal pisana jest od A do Z. W ramach usługi otrzymasz:
- konspekt pracy licencjackiej;
- plan pracy licencjackiej;
- spis treści pracy licencjackiej;
- wstęp do pracy licencjackiej;
- część teoretyczną pracy licencjackiej;
- część empiryczną/projektową pracy licencjackiej;
- zakończenie pracy licencjackiej;
- bibliografię;
- spisy tabel, rysunków, wykresów itd.

Ponadto każda pisana przez nas praca licencjacka posiada przypisy. W każdym przypadku konsultujemy się z klientami odnośnie wytycznych edytorskich. W przypadku braku podania tych wytycznych przyjmujemy standardowe wytyczne edytorskie.

Konspekt pracy licencjackiej

Po wyborze tematu należy sporządzić konspekt pracy licencjackiej. Dzięki niemu można obrać kurs związany z pracą licencjacką. W konspekcie zawieramy plan pracy licencjackiej, wstęp do pracy licencjackiej, przedstawiamy cel pracy, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz w kilku zdaniach opisujemy zakres pracy, czyli co dokładnie znajdzie się w każdym napisanym przez nas rozdziale. Każda praca licencjacka powinna posiadać konspekt, to on prowadzi nas do celu, jakim jest zakończenie napisania pracy, a także pozwala na utrzymaniu się w tematyce pracy.

Plan pracy licencjackiej

Plan pracy, a raczej ramowy plan pracy licencjackiej przedstawia zakres tematyczny pracy. Plan pracy licencjackiej składa się z rozdziałów pracy, wstępu, zakończenia, bibliografii i spisów. Poniżej prezentujemy jak powinien wyglądać przykładowy ramowy plan pracy licencjackiej:
Wstęp
Rozdział I Tytuł rozdziału pierwszego
1.1. Tytuł pierwszego podrozdziału w rozdziale pierwszym
1.2. Tytuł drugiego podrozdziału w rozdziale pierwszym
1.3. Tytuł trzeciego podrozdziału w rozdziale pierwszym

Zakończenie/Podsumowanie
Bibliografia
Spisy (spis tabel, rysunków itd.).
Praca licencjacka powinna posiadać co najmniej dwa rozdziały – teoretyczny i empiryczny. Jednakże należy pamiętać, iż głównie dzieli się ją na więcej rozdziałów (zazwyczaj 3-5).

Spis treści praca licencjacka

Spis treści w pracy licencjackiej tworzymy za pośrednictwem programu Word. Należy w tym celu wybrać zakładkę „odwołania”, następnie „spis treści” i zaznaczyć „spis automatyczny”. Praca licencjacka musi zawierać spis treści, to on nawiguje czytelnika po pracy i pozwala mu dowiedzieć się, co dana praca licencjacka zawiera. Zwykle spis treści znajduje się po stronie tytułowej.

Wstęp do pracy licencjackiej

Jedną z najistotniejszych rzeczy znajdujących się w pracy licencjackiej jest wstęp. To on jest czytany jako pierwszy przez recenzenta i promotora. To z niego dowiadują się o celu pracy, zakresie tematycznym, czy użytych materiałów bibliograficznych. Każdy wstęp do pracy licencjackiej powinien zawierać:
- nawiązanie do tematu pracy licencjackiej,
- temat pracy licencjackiej wraz z jego uzasadnieniem,
- przedstawienie celu pracy,
- przedstawienie zakresu pracy,
- przedstawienie pozycji bibliograficznych.
Wstęp do pracy licencjackiej może także (ale nie musi) zawierać podziękowania do promotora. Jest to element obligatoryjny. Należy pamiętać, iż praca licencjacka jest pracą naukową i wstęp powinien być napisany jako pierwszy, zazwyczaj w trakcie sporządzania konspektu.

Praca licencjacka – część teoretyczna

Każda praca licencjacka musi posiadać część teoretyczną, czyli przegląd literatury przedmiotu. To głównie na jej podstawie przeprowadzone są badania, czy analizy. W części teoretycznej powinny znaleźć się najważniejsza pojęcia związane z tematyką pracy, a także w miarę możliwości przedstawione badania i analizy wtórne, które pomogą odnieść się i sformułować problemy badawcze w części empirycznej. Praca licencjacka może być całkowicie teoretyczna. Wszystko zależy od jej tematyki i opracowanego konspektu.

Praca licencjacka – część empiryczna

Część empiryczna pracy licencjackiej powinna rozpoczynać się od metodologii lub metodyki badań. Tutaj przedstawia się główne założenia badań tj. – przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, czy techniki i narzędzia badawcze. Metodologia/metodyka badań może być oddzielnym rozdziałem, ale też jednym z podrozdziałów w części empirycznej. Jak wspomnieliśmy wcześniej, praca licencjacka nie musi posiadać części empirycznej, jednakże większość prac licencjackich je posiada. To tutaj prezentuje się wyniki przeprowadzanych badań, czy analiz. Ważne jest w tej części pracy licencjackiej odpowiedzenie na zadane problemy badawcze oraz sprawdzenie poprawności hipotez.

Zakończenie pracy licencjackiej

Drugą po wstępie najważniejszą rzeczą w pracy licencjackiej jest zakończenie. Recenzent zaraz po przeczytaniu wstępu, zabiera się za czytanie zakończenia pracy licencjackiej. Dlatego każda praca licencjacka powinna cechować się dobrze napisanym zarówno wstępem jak i zakończeniem. W zakończeniu należy zawrzeć najważniejsze informacje, takie jak:
- przypomnieć tematykę i temat pracy,
- napisać, czy udało się osiągnąć cel (jeżeli nie to również należy napisać, iż nie osiągnięto celu i podać powód),
- zaprezentować wnioski z całej pracy (w przypadku prac empirycznych – głównie z przeprowadzonych badań, analiz),
- przedstawić najbardziej pomocne materiały bibliograficzne,
- nawiązać do przyszłości obranego tematu,
W zakończeniu można także złożyć podziękowania promotorowi (obligatoryjnie). Jednak nie są one wymagane.

Bibliografia praca licencjacka

Sposób zapisu bibliografii do pracy licencjackiej może się różnić. Jednak zazwyczaj można podzielić ją na: pozycje zwarte (książki), pozycje niezawarte (artykuły naukowe), akty prawne, sprawozdania i strony internetowe. Dzięki temu można w szybki i czytelny sposób przedstawić użytą bibliografię.

Spisy i aneksy pracy licencjackiej

W spisie pracy licencjackiej zawiera się głównie: spis tabel, spis rysunków, spis wykresów, spis zdjęć itd. Z kolei w aneksie – kwestionariusz ankiety, wywiadu, czy dokumentacji medycznej.

Praca licencjacka – czym różni się nasza oferta?

Nasza praca licencjacka różni się od konkurencji. Jest pisana przede wszystkim przez profesjonalistów i posiada cechy pracy naukowej. Ponadto z każdym klientem podpisujemy umowy, w których dokładnie przedstawione są zasady współpracy wraz z terminem oddania całej pracy i możliwości ustalenia terminu oddania poszczególnych części. Na każdym etapie współpracy staramy się pomóc jak najbardziej potrafimy, doradzając i przedstawiając własne koncepcje pisania pracy. Wybierają naszą pomoc możesz być pewny, iż praca licencjacka, którą otrzymasz jest w napisana profesjonalnie i rzetelnie. Jako nieliczni przekazujemy autorskie prawa majątkowe do pracy licencjackiej, a także oferujemy 30 dni na poprawę. Dzięki naszej 10-letniej praktyce możesz być pewny, iż otrzymana praca licencjacka będzie najwyższej jakości.

Praca licencjacka jak zamówić?

Jeżeli chciałabyś zamówić prace licencjacką przez nasz portal, uzupełnij formularz kontaktowy znajdujący się tutaj. Odpowiedź otrzymasz maksymalnie w ciągu 24 godzin. Pamiętaj, iż wypełniając formularz kontaktowy nie jesteś zobligowany do zamówienia pracy licencjackiej. Jednakże zawrzyj w nim najważniejsze informacje, takie jak temat pracy, ilość stron, termin oddania, a także plan pracy (jeśli posiadasz) i dodatkowe informację, które przydadzą się do dokładnej wyceny.

Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej?

Koszt napisania pracy licencjackiej różni się od w zależności od jej tematyki i stopnia trudności jej napisania. Nie posiadamy sztywnego cennika, więc trudno nam dokładnie napisać ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej. Każde zgłoszenie rozpatrujemy indywidualnie i dopiero na podstawie szczegółowych wytycznych dokonujemy wyceny. Możemy jednak napisać, iż standardowa praca licencjacka na ok. 50 stron to koszt od 1000 zł. Wstępnej wyceny możesz dokonać dzięki poniższej tabelce, gdzie zaprezentowaliśmy ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.

Przykładowy cennik pracy licencjackiej

Ilość stron: Cena za stronę*:
1-10 od 30 zł
11-20 od 24 zł
21-30 od 22 zł
powyżej 31 od 20 zł

*Podane ceny są orientacyjne i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Praca licencjacka - poprawki

Poprawki dokonujemy w czasie od 3 do 7 dni roboczych na podstawie zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności napisanej pracy lub jej fragmentu z zamówioną pracą.

Nie zmieniamy ustalonego wcześniej przedmiotu i celu pracy oraz metod badawczych

Raport z plagiat.pl

Do każdej napisanej przez nas pracy powyżej 20 stron dodajemy raport z ogólnopolskiego systemu anty-plagiatowego stosowanego przez większość uczelni w Polsce - plagiat.pl

W przypadku stwierdzenia niezgodności z raportem od razu dokonujemy odpowiednich zmian w napisanej przez nas pracy

Formularz kontaktowyWysłanie formularza nie zobowiązuje Ciebie do skorzystania z naszych usług.