Pisanie profesjonalnych prac licencjackich - Prace licencjackie z Tanieprace.pl

Pisanie prac licencjackich

Pisanie pracy licencjackiej – nasze doświadczenie

Pisanie pracy licencjackiej jest dla nas chlebem powszednim. Zajmujemy się pisaniem już od 12 lat i w tym czasie zaufało nam już ponad 500 zadowolonych klientów z całej Polski. Pisane przez naszych redaktorów prace licencjackie cieszą się dużym powodzeniem wśród studentów, którzy szukają kompleksowej pomocy przy pisaniu pracy licencjackiej.

Dla kogo piszemy prace licencjackie?

Nasza oferta pisania prac licencjackich skierowana jest dla osób, które nie posiadają czasu na samodzielne napisanie pracy licencjackiej oraz dla tych, którzy nie potrafią przelać na papier zdobytej podczas studiów wiedzy. Piszemy prace licencjackie również dla studentów, którzy nie są zaznajomieni z konstrukcją pisania prac licencjackich i chcieliby poznać jej dokładną budowę i styl. Pisanie pracy licencjackiej jest czasochłonne i wymaga pełnego zaznajomienia się z wiedzą na danym temat. Nasi redaktorzy posiadają merytoryczne przygotowanie z większości dziedzin naukowych.

Pisanie prac licencjackich - oferta

Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny i również pisane przez nas prace licencjackie są unikalne oraz wyjątkowe. Ponadto utrzymujemy stały kontakt z naszymi klientami poprzez drogę e-mailową. Dostępni jesteśmy przez prawie cały dzień. Do każdej pracy licencjackiej dołączamy raport anty-plagiatowy oraz gwarancję na możliwość naniesienia poprawek do pracy. Gwarancja ta obejmuje przez 30 dni od momentu oddania całej pracy.

Pisane przez nas prace licencjackie są kompleksowe i w ramach nich oferujemy:
- sporządzenie planu pracy;
- napisanie wstępu i zakończenia;
- napisanie części teoretycznej pracy;
- przeprowadzenie badań/wykonanie projektu;
- napisanie części merytorycznej pracy;
- sporządzenie bibliografii, spisu tabel, schematów, rysunków, zdjęć itd.;
- przygotowanie prezentacji multimedialnej;

Z każdym naszym klientem podpisujemy umowę o dzieło i przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Od każdej umowy płacimy podatki, dzięki czemu nasza usługa jest całkowicie legalna.
Czas napisania pracy licencjackiej wynosi od 7 do 14 dni.

Nasza pomoc w pisaniu pracy licencjackiej

Rozumiemy, iż pisanie pracy licencjackiej nie jest prostym zajęciem, dlatego oferujemy swoją pomoc w pisaniu prac licencjackich dla wszystkich zainteresowanych osób. Każdą prace licencjacką należy rozpocząć od sporządzenia konspektu. W skład konspektu pracy licencjackiej wchodzi: temat pracy, ramowy plan pracy, cele pracy, zakres pracy, problemy i hipotezy badawcze, metody realizacji pracy oraz literatura, która będzie wykorzystana. Wybierając naszą pomoc w pisaniu pracy licencjackiej możesz liczyć na stworzenie konspektu do swojej jej pracy. Koszt wykonania konspektu pracy licencjackiej wynosi 100 zł.

W następnym kroku po akceptacji konspektu pracy przechodzimy do zebrania potrzebnej literatury. W tym zakresie posiadamy własny, liczący ponad 2,5 tysiąca zbiór książek i artykułów naukowych z różnych dziedzin naukowych. Cały czas staramy się uzupełniać naszą bibliotekę o najnowsze pozycje bibliograficzne. Należy pamiętać, iż pomoc w pisaniu prac licencjackich to nie tylko samo pisanie tekstu. Dobranie odpowiedniej literatury znacznie ułatwia pisanie pracy licencjackiej, a także pozwala na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Kolejnym etapem jest pisanie tekstu. Staramy się, aby cały tekst pisał jeden redaktor, aby nie wyczuwalny był różny styl w pracy. Dlatego nasza pomoc w pisaniu pracy licencjackiej różni się w znaczy sposób od konkurencji.

Praca licencjacka może posiadać charakter: teoretyczny, empiryczny, a także teoretyczno-empiryczny. W zależności od rodzaju pracy licencjackiej nasze dalsze działania skupiają się na analizie dostępnej literatury, prezentacji badań wtórnych, czy przeprowadzaniu badań własnych.

Nasza pomoc w pisaniu pracy licencjackiej nie ogranicza się tylko do wyżej opisanych działań, ponieważ praca licencjacka powinna posiadać także wstęp, zakończenie oraz spisy i ewentualnie aneksy. Piszemy zatem dodatkowo wstęp do pracy licencjackiej, który zawiera: temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, cel i zakres pracy oraz streszczenie rozdziałów. W napisanym przez nas zakończeniu do pracy licencjackiej można znaleźć temat pracy, cel pracy wraz z uzasadnieniem, czy został spełniony, wnioski z całej pracy, a także przedstawienie książek lub artykułów, które były niezbędne przy pisaniu pracy.

Jak widać powyżej pisanie pracy licencjackiej jest długotrwałym procesem, wymagającym od piszącego wiele godzin pracy. Przeciętnie nasza pomoc w pisaniu prac licencjackich wynosi od 40-60 godzin. Wliczamy w to czas sporządzenia konspektu, poszukania bibliografii oraz napisanie tekstu.

Praca licencjacka cena - Pisanie prac licencjackich cena

Koszt napisania pracy licencjackiej zależy od wielu czynników, takich jak temat, cel pracy oraz jej obszerność. Orientacyjnie nasze stawki rozpoczynamy od 20 zł/str. co w przypadku standardowej pracy licencjackiej pisanej na 50 stron daje całkowitą kwotę 1000 zł. Ceny oczywiście dopasowane są indywidualnie do każdego klienta. W celu wyceny zapraszamy do kontaktu - Formularz kontaktowy

Cennik za pisanie prac licencjackich

Ilość stron: Cena za stronę*:
1-10 od 30 zł
11-20 od 24 zł
21-30 od 22 zł
powyżej 31 od 20 zł

*Podane ceny są orientacyjne i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Poprawki do napisanej przez nas pracy licencjackiej

Poprawki dokonujemy w czasie od 3 do 7 dni roboczych na podstawie zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności napisanej pracy lub jej fragmentu z zamówioną pracą.

Nie zmieniamy ustalonego wcześniej przedmiotu i celu pracy oraz metod badawczych

Raport z plagiat.pl

Do każdej napisanej przez nas pracy powyżej 20 stron dodajemy raport z ogólnopolskiego systemu anty-plagiatowego stosowanego przez większość uczelni w Polsce - plagiat.pl

W przypadku stwierdzenia niezgodności z raportem od razu dokonujemy odpowiednich zmian w napisanej przez nas pracy

Formularz kontaktowyWysłanie formularza nie zobowiązuje Ciebie do skorzystania z naszych usług.